В момента в компанията работят 240 високо квалифицирани инженери, но общият брои на служители заедно с тези на Tremol Group Bulgaria, е повече от 370.